2019-08-26 16:45:5627
Bir tək məktəbdəki dərs yox, dünyagörüşü də lazımdır